DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Info pro rodiče

 

                                                                                                           

                                                        Schůzka 25.11.

- v pondělí 30.11. nástup

- vchod bokem ze hřiště..do šatny..do třídy

- dezinfekce při vstupu do budovy i do třídy

- na den 3 roušky

- dále platí zákaz vstupu rodičů do budovy

- v případě podezření na covid u rodičů, prosíme nechat dítě doma, dokud nebude znám výsledek

( neposílat děti, dokud nebudete vědět, že jste negativní )

- každý víkend je prováděna dezinfekce školy a tříd

rozvrh

- bez tréninků tzn. ve středu od 8 do 14:30 a ve čtvrtek všichni od 8 do 11:40 …. do odvolání…možná změna ještě před Vánocemi

- příští týden v pondělí, částečně v úterý a v pátek nebudu….bude upravený rozvrh….dám vědět v pátek do e-mailu

- Hv a Tv budou probíhat pasivně

příští týden

- v pondělí doučování nebude

- v úterý již ano, od 7 a další týden již bez omezení

různé

- koupě časopisu..10 Kč..papíry nákup

- druhá část vyrábění z Lega


                                                                             

 28.9. 

ČJ- máme zopakované slovní druhy, VS po B, mluvnické významy PJ ( pád, číslo, rod ), tento týden zopakujeme mluvnické významy sloves ( osoba, číslo, čas )

VŠE JIŽ BUDU ZNÁMKOVAT!!!!!!

M- máme zopakované násobení mimo obor ( 52.6)   

tento týden zopakujeme dělení mimo obor ( 72:6) a

dělení se zbytkem 

                       ZAČNU JIŽ ZNÁMKOVAT!!!!! 

Pří a Vla je třeba zopakovat, budeme psát pětiminutovky.                                        

                                                         21.6.

Vážení rodiče,                                                                

děkuji Vám všem za spolupráci nejen během                coronavolna, ale za celý školní rok.                           

Děti dostanou seznam věcí do 4.třídy, ale pro jistotu 

vkládám i zde. 

                Do čtvrté třídy budu potřebovat:

 obaly na  učebnice ( v září )

obaly na sešity A5 ( asi 12 )

obaly  na sešity A4 ( asi 6 )

podložka linky do sešitu A5 ( 2x )

podložka do sešitu linky  A4 ( 2x )

obal na ŽK

průsvitné fólie A5 do uč. M a Čj

dvě pera

dvě tužky č. 2/ nebo mikrotužky /

mikrotužku  na rýsování / s náplní odpovídající č.3 /

trojúhelník s ryskou

pravítko

kružítko

sešity s vyjmenovanými slovy/ dělali jsme si je /

přehled VS, slovní druhy, pády, osoby ( mají ze 3. třídy )

obecně zeměpisnou mapu ČR/budou mít doma, ve škole máme/

gumu

věci na Tv

věci na Vv –   vodovky

                       temperové barvy , křídy, kelímek, lepidlo tuhé/např.kores/,

                       lepidlo herkules /střední velikost 130 g/,

                       igelit. plenu, voskové pastelky - větší  12 ks

                       spodek od plastové lahve na tempery/asi 4 cm výška/

                                       

 

ručník

číslice do 20 v deskách / z 1. třídy/

bačkory v sáčku

 

Připomínka základních informací:

 

Dětem, které chodí na oběd, musí rodiče poslední týden v srpnu nebo na zač. září

přihlásit obědy.

Učebnice do 4.třídy a sešity dostanou až v září, už jsou koupené.

 

Přeji Vám všem krásné prázdniny.

 

                                                     Ilona Urbanová


                                                           

                        

                                                                                                                                                     21.3.

Vážení rodiče,

 
děkuji Vám všem, kdo jste mi dali vědět nebo naučili děti psát VZKAZY, jak jde práce doma.
Zpětná vazba je pro mě nezbytná. Prosím ještě Lenku, Maričku, Nastju, Verču, Jendu, Elišku, Kačku,
 Kubu Kl. a Dana, aby se mi ozvali.
 
Na webu třídy je plán práce na pondělí 23.3. 
Tentokrát Vás prosím o zaslání skenu či fotky vypracované práce dětí.
 Prosím zaslat do pondělního večera jako přílohu do e-mailu. Pak teprve vložím práci na zbytek týdne. 
 
Pevně věřím,že úkoly zadané v tomto a minulém týdnu mají děti hotové. 
Podle některých dotazů na VZKAZÍCH jsem si všimla, že někteří dělají práci několik dní nazpátek.
Bylo by dobré, aby pracovali každý den, jinak se jim to nahromadí a o to víc se jim nebude chtít.
Vím, že je to těžké, úplně to chápu, ale bohužel to jinak nejde.
 

Moc děkuji za spolupráci, děti prosím ode mě pozdravujte a pevné nervy všem:-). IU                          

 

                                                   16.3.  

Bohužel se mi nepovedlo vložit skeny uč. M na náš web.

.

  

                                                      11.3.  

ZPŮSOB VÝUKY PO DOBU UZAVŘENÍ ŠKOLY! 

Děti budou vypracovávat zadané úkoly do pracovních sešitů, cvičení z učebnice dle pokynů do cvičného sešitu.  Vše je rozepsáno v sekci CO SE UČÍME!                                                                  

ČJ- mimo úkolů zadaných v tabulce je třeba procvičovat příbuzná slova a tvary slov dle sešitu na VS!!!! Po M máme málo procvičené!!!                                         

- budou procvičovat probrané slovní druhy. Mohou používat přehled. Všechny přehledy a sešit na VS, který si vytváříme, budeme používat i příští školní rok. Nové již nedostanou!!! 

M- procvičují sč. a odč. do 1000 pamětně i písemně. Některé slovní úlohy budou řešit i se zápisem, jiné pouze výpočet. VŠE DO CVIČNÉHO SEŠITU!!!!                     

PRV- práce bude do pracovního sešitu, ale asi do malého modrého. Tam budu posílat rodičům do e-mailu a děti si budou muset opsat, dokreslit... ALE HLAVNĚ SE NAUČIT!!!!       

                                                 2.3.

ČJ- dokončujeme VS po M. Stále se děti uči pracovat se sešitem, který si na VS tvoříme- jeden řekne slovo příbuzné, další hledají, ke kterému slovu patří- musí slovo v sešitě najít!!! ... tím se orientují v sešitě         

- procvičujeme probrané slovní druhy, přibudou ZÁJMENA                        

 

M- pamětně a písemně sčítáme a odčítáme do 1000,    zaokrouhlujeme, řešíme slovní úlohy se zápisem

- opět píšeme pětimin na nás a děl do 100- řada dětí zapomněly!!!!!                                                         

- učíme se rýsovat kružnice                                       

 

PRV- dokončili jsme Neživou přírodu a začínáme           dělením Živé přírody                                  

                                                            9.2.

ČJ- probrali jsme VS po L. Děti stále mohou v hodinách používat sešit, který si vytváříme. Je třeba, aby se v něm uměly orientovat, usnadní jim to práci. Mohou         procvičovat vyhledávání VS k určitému tvaru nebo příbuznému slovu, např.:   

řeknu LYŽAŘ - děti najdou VS LYŽE 

- stále procvičujeme probrané slovní druhy, tento týden se seznámíme s časy sloves

 

M- pracujeme v oboru do  1000                                     

- sčítáme a odčítáme písemně i se zkouškou do 100

- sč. a odč. do 1000                                                  

- více zase budeme řešit slovní úlohy se zápisem

- v Geom.- poznáváme trojúhelník, obdélník, čtverec

- příští týden budou děti  potřebovat KRUŽÍTKO !!!

PRV- přesunuli jsme se do NEŽIVÉ PŘÍRODY                                         

 

                                                         4.12. 

ČJ- práce se sešitem na VS, který si vytváříme!!!

VEDLE obrázku jsou TVARY slov( vyjímka je BÝT,          některé tvary  BY, ABYS... jsou pod obrázkem)             

POD obrázkem jsou slova PŘÍBUZNÁ                              

!!!! DĚTI MOHOU SEŠIT V HODINĚ POUŽÍVAT I V SAMOSTATNÉ PRÁCI !!!!!!!!!!!!! 

Pomozte jim prosím, aby se v něm orientovali. 

Můžete jim dávat hádanky:

najdi bydlíš a řekni, proč se píše y.......protože je to tvar VS bydlit                           

najdi obývací - je to příbuzné slovo k VS obyvatel         

Nejtěžší je BÝT - zde si umí pomoci BUDU x BIJU

nabyju ( majetek ) ......nabudu

nabiju ( kamarádovi ) ...nabiju

                

                                                       13.11. 

ČJ- odůvodňujeme VS!!!!!!!

 nazývat se- tvrdé  dlouhé ý, je to VS                             

nazývají  se- tvrdé dlouhé ý, je to tvar slova nazývat se                           

ozývat se- tvrdé dlouhé ý, je to příbuzné slovo ke slovu nazývat se

zívat- měkké dlouhé í, není to VS ani slovo příbuzné                                                   

                                                  3.11.

ČJ- začínáme VYJMENOVANÁ SLOVA                           

- je třeba rozlišit TVAR SLOVA A SLOVO PŘÍBUZNÉ !!!!!

- stále procvičujeme probrané slovní druhy                      

- procvičujeme pády a slovesné osoby                            

M- násobíme do 7, sčítáme a odčítáme do 100 i písemně

- rýsujeme úsečky, přímky, měříme                               

PRV- nyní procvičujeme světové strany, povrch krajiny, určení severu, tok řeky                                      

                                                           20.10.

ČJ- probíráme slovní druhy- ptáme se!!!                          

u PJ určujeme tvary, učíme se pády- děti budou muset umět jako básničku           

- v učebnici trochu skáčeme, protože před probíráním vyjmenovaných slov, je nutné, aby děti uměly rozlišit tvar slova a slova příbuzná   

u SLOVES určujeme tvary- osoby ( umět jako básničku )                                         

                                                              16.10.

M- probíráme písemné +, -, uvádím správný postup:

                                          23                                           

18 

 

8 + 3 = 11, napíšeme 1 a desítku si držíme

1 + 1 = 2 + 2 = 4                                          

  rovná se 41                                                  

        53        

- 28  

     8 a do 13 mi chybí 5, napíšu 5 a 1  desítku si držím    1( ta desítka) + 2 = 3 a do 5 mi chybí 2                  

rovná se 25                                                          

 

JINÉ ZPŮSOBY JSOU CHYBNÉ!!!                                                      

                                              6.10.

Vzhledem k pátečnímu plavání budu zadávat DÚ v pondělí a ve středu, aby děti nemusely nosit v pátek, jak jsem informovala původně.                                             

                                                            25.9.

ČJ- zopakovali jsme měkké a tvrdé souhlásky, psaní

    souhlásek na konci slov a začínáme souhlásky uvnitř

..při odůvodňování musejí za doplňovanou hlásku dát samohlásku... např. ry_ka...nestačí rybky..tam to        neslyší..musejí si říci ..rybička, rybek...aby to bylo jasné

- dále stále procvičujeme slovní druhy- z loňska znají podstatná jména, slovesa, předložky, spojky a nyní jsme přidali přídavní jména....říkáme si definice a jak se ptáme..pokud to jde                 

- dnes děti dostaly přehledy, které mohou používat v hodinách... budeme ho postupně dodělávat 

- každý měsíc přibereme jeden další slovní druh

- také více pracujeme s textem,,,někteří MUSEJÍ stále nahlas číst                                   

- více také již pracují samostatně na sestavování vět a textů a budu to častěji hodnotit   

 

M- zopakovali jsme +, - do 100... slovní úlohy se      zápisem- již hodnotím... dělali jsme i loni

- nyní opakujeme násobení 2, 3, 4, 5   

PRV- opakujeme učivo ze 2. třídy                                 

Co budu potřebovat do 3.třídy!!!!!!!!!!!

 

obaly na  učebnice ( dostanou v září )

obaly na sešity A5 ( asi 10 )

obaly  na sešity A4 ( asi 5 )

obal na notýsek

obal na ŽK

2 průsvitné folie A5 (do uč. Čj a M ) dvojitou na vložení stránky

dvě pera

dvě tužky č. 2

dvě tužky č. 3 ( může být i mikrotužka se správnou tuhou )

pravítko

trojúhelník s ryskou

krátké pravítko do penálu

guma

věci na Tv   

věci na Vv –   vodovky ( přimlouvám se za obyčejné, jako měly děti                                      v 1.třídě)

                       temperové barvy (stačí 6 základních barev-malé), kelímek,

                       lepidlo tuhé (např.kores), lepidlo Herkules ( střední velikost ),

                       igelit. plenu, voskové pastelky - větší  12 ks

                      ( nejlépe KOH-I-NOOR),

                       křídy (stačí 6 barev z letoška, ale někteří je vůbec neměli                               nebo měli špatné na tabuli )

                                       

 

ručník

číslice v deskách / z 1. třídy/

bačkory v sáčku


                                                   9.6. 

CO BY DĚTI MĚLY UMĚT!!!!!!!

I NA ZAČÁTKU 3. TŘÍDY:-)

ČJ- i, y po měkkých a tvrdých souhláskách                       

     - psaní souhlásek na konci slov ( b-p, v-f....)                   - seřadit slova podle abecedy                                   

- rozlišit synonyma, protiklady, souřadná, podřazená, nadřazená slova                                                      

- psaní vlastních jmen                                                

- najít podstatné jméno, sloveso, předložku, spojku

  - rozlišit větu jednoduchou a souvětí                         

M- sčítat a odčítat do 100                                            

- násobit a dělit 2, 3, 4, 5                                       

     - řešit slovní úlohy se zápisem                                      

- narýsovat bod, úsečku, spojit body                     

- rozlišit geometrické tvary a tělesa 

Prv- základy probraného učiva- město, bezpečnost, tělo,

příroda                                                                

                    

                                                  19.5.   

ČJ- procvičujeme poznávání SLOVES, PODSTATNÝCH

JMEN, PŘEDLOŽEK, SPOJEK- definice a ptáme se na ně 

- rozlišujeme VĚTU JEDNODUCHOU A SOUVĚTÍ   

- píšeme slova s -ě

M- násobíme a dělíme2, 3, 4, 5                                 

- řešíme SLOVNÍ ÚLOHY                                   

- RÝSUJEME a  měříme délky  ÚSEČKY          

PRV- probrali jsme zvířecí rodiny, bereme                    

rostliny a živočichy LOUKY, POLE, VODY             

                                           17.3.   

ČJ- začínáme probírat párové souhlásky b/p, d/t....       

při odůvodňování musejí děti po dané souhlásce dát samohlásku ... holub..holuba, holoubek                    

M- začneme násobení                                                  

řady násobků budou děti muset vyjmenovat jako básničku 

PRV- bereme téma JARO- znaky, počasí , květiny,      mláďata......                                                             

                                                         10.2.   

ČJ- máme probrané a procvičujeme měkké a tvrdé souhlásky- odůvodňujeme, doplňujeme   

ČT- v rámci Čtenářské dílny- čtení své knihy- plní děti různé úkoly, které jim hodnotím- jedná se o přepis vybrané věty z textu, komentář k tomu nebo stručné převyprávění přečteného......   

NA KONCI ÚNORA KONTROLA ČTENÁŘSKÝCH DENÍKŮ!!!   

M- procvičujeme sč. a odč. do 100 a začínáme s přechodem přes desítku, budeme rozkládat jako u přechodu do 20 např. 28+7.... přičteme 2 a ještě 5

..totéž bude u odčítání         

PRV- procvičujeme hodiny- děti by měly poznat čtvrt, půl, třičtvrtě, celá, budeme opakovat měsíce roku                        

                                                        2.12.

ČJ- začínáme probírat DRUHY HLÁSEK, krátké a dlouhé, pravopis psaní ú, ů. Stále procvičujeme slovesa, podst.jména, předložky, spojky, abecedu, vlastní jména.

ČT- zkoušíme ČTENÁŘSKÉ DÍLNY- čtení vlastní knihy

     s úkolem! 

M- přecházíme na sč. a odč. v oboru do 100, řešíme slovní úlohy, rýsujeme druhy čar, body a spojujeme body.                                                                        

                                                             

              Schůzka  8.11.                             

- přehled učiva- SLEDOVAT STRÁNKY TŘÍDY!!!

ČJ- probrán pravopis věty, vlastní jména, druhy vět

    - průběžně celý rok bereme POZNÁVÁNÍ SLOVES,     

      PODSTATNÝCH  JMEN, PŘEDLOŽEK A SPOJEK

  - začínáme významy slov – NADŘAZENÁ, PODŘAZENÁ, 

            SOUŘADNÁ, PROTIKLADY

  - vše odůvodňujeme

Psaní- v opisu a přepisu chyba i v neprobraných jevech

         ( vidí to napsané )

Čtení- kontrolujte porozumění

Čtenářský deník- jednou za dva měsíce budou mít zapsanou knihu:

NÁZEV

AUTOR

3 – 5 jednoduchých VĚT O OBSAHU ( ne víc )

mohou obrázek

např.

Honzíkova cesta

Bohumil Říha

Kniha vypráví o klukovi Honzíkovi. Jede na prázdniny

k babičce a dědovi na vesnici. Najde si tam kamarády. Zažívá spoustu dobrodružství. Kniha se mi ……

                                namalovaný  obrázek

- u obsáhlé knihy mohou pouze část

 

M- končíme přechod, budeme psát více na známky

    - řešíme slovní úlohy se zápisem

  - začneme do100

- začínáme rýsovat- pravítko a tužka č. 3

PRV- občas něco na známku, vždy vědí dopředu, několikrát procvičíme

Aj – procvičování slovíček

 - DÚ- podpisy, pokud jim nezkontrolujete, chci opravu

- opravy do školního SLOVEM, NE CELÉ ZNOVU

ostatní- vánoce- kniha jako dárek pro Vaše dítě

                -  prosince si děti budou ve čtvrtek a v pátek nosit svou knihu   

                                                                    4.11. 

ČJ- procvičujeme 4 slovní druhy:                                         

podstatná jména- děti určují zatím jen osobu, zvíře, věc 

slovesa- ptají se: co, kdo dělá, dělají, dělat .......             

  předložky- stojí před jménem, píší se zvlášť                      

spojky- spojují slova nebo věty                                        

Tyto čtyři slovní druhy budeme neustále procvičovat. Další se berou až ve 3. třídě.                                                            

Začínáme se učit a určovat slova souřadná, souznačná, nadřazená, podřazená a protikladná.                             

M- končíme přechod přes 10.                                                

Začneme již psát 5 min a více známkovat.  Do 14 dnů        začneme počítat do 100.                                                     

Pomalu začneme také rýsovat.                                            

Prv - probrali jsme POKOJOVÉ KVĚTINY, proběhneme        RODINU  a čekají nás ZVÍŘATA.                                                             

                                                              14.10. 

ČJ- probíráme druhy vět- možno procvičit dle učebnice

zkoušíme sestavovat věty                                 

PS- opisujeme, přepisujeme, ale i doplňujeme slova do vět

M- počítáme postupně do 20 s přechodem desítky a učíme

se dělat zápis ke slovní úloze                                     

Prv- dokončujeme podzim- měli by znát měsíce, druhy ovoce, zeleniny

    

                                                                  23.9.

ČJ- dokončujeme ABECEDU- řazení slov i písmen, psaní velkých písmen u VLASTNÍCH jmen

   ČT- nutné ČÍST STÁLE NAHLAS A                                                   KONTROLOVAT POCHOPENÍ ČTENÉHO!!!              

M- začínáme počítat s přechodem přes 10- nutné pochopit rozklad pomocí desítky - 9 + 2 = 9 + 1 + 1 = 11        

DO 20 JE TŘEBA POČÍTAT JIŽ BEZ PRSTŮ!!!! 

PRV- dokončili jsme téma ŠKOLA a DOPRAVA                  

                            

                                                                     31.8.

V pondělí 3.9. vyučování 8 - 8:40                                         

v úterý 8 - 11: 40                  

od středy dle rozvrhu.          

V úterý přinést do školy věci na Vv, obaly na sešity. Pokud děti nebudou obaly mít, vezmou si sešity na obalení domů. 

V úterý také přinesou domů na obalení učebnice. Obalit prosím do pondělí 9.9.                                               

Od 21.9. budeme chodit plavat.                                       

 

 

 

 

 

 

Co budu potřebovat do druhé třídy

 

 

obaly na  učebnice… dostanou v září

10 obalů na sešity A5

5 obalů  na sešity A4

obal na notýsek

průsvitnou fólii A5/ dvojitou na vložení papíru/

stíratelnou destičku jako měly děti letos + fix

dvě pera

dvě tužky č. 2

jednu tužku č. 3

pastelky

fixy

věci na Tv

věci na Vv – vodovky a voskovky  – nejlépe stejné jako letos

                      kelímek, lepidlo tuhé, lepidlo herkules, igelit. plenu, nůžky, křídy umělecké                  

                      kulaté ( ne školní na tabuli )

                                       

 

ručník

číslice v deskách / z 1. třídy/

bačkory v sáčku

 

Informace:

 

Dětem, které chodí na oběd, musí rodiče poslední týden v srpnu nebo na zač. září

přihlásit obědy. Bez tohoto přihlášení nebudou děti obědy mít.

Přeji Vám všem krásné prázdniny. U.