DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Co se učíme

             18.10. - 22.10.

 

ČJ

M

VLA

PŘÍ

po

 

- slovní druhy procvič.

- def.PS s. 11

- PS s. 10 cv. 7

s. 11 cv. 8- do sešitu asi

na půl stránky

 

- děl se zbytkem

- uč. s. 23 cv. 2, 3, 4, 5

- PS s. 16 cv. 1, 2, 3

s. 13 cv. 22

 

Měsíc- fáze

PS s. 29 cv.1

út

 

 

uč. s. 22 cv. 2

- s. 54 cv. 2b

- s. 55 cv. 1, 2a

- sl.druhy def. + s. 64 cv.1

s. 46 cv. 2

            

- děl se zb.

- procvič.převody délky

- uč. s. 25 vlast. nás.

cv. 5, 6

 

 

dok.kultury

 

 

 

 

 

st

- procvič.sl.druhy

- uč. s. 65 cv. 3

 

- uč. s. 26 

PS s. 17 cv. 8-11

s. 21 cv. 3

 

 

 

Země

uč. s. 30,31

PS s. 29 cv. 2

 

 

čt

 

- uč. s. 65 cv. 4

s. 66 cv. 6 + 

rámeček

- uč. s. 80, 81-tab., přehled

- s. 84 cv. 5a

- PS s. 17 cv. 17c

 

- uč. s. 27

převody hmotnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- uč. s. 84 cv. 5b, 7

s. 85 tabulka

s. 87 cv. 3a

 

- uč. s. 23 cv. 4, 5

- PS s. 14 

s. 21 cv. 1, 2

s. 19 cv. 1, 2, 3

 

uč. s. 58-60

PS s. 42,43

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0292a36ce6ac4edcad0adc53fed29392%40thread.tacv2/1603183056688?context=%7b%22Tid%22%3a%22f02cd72d-1b5c-4e7f-9711-ba9cfe0821d1%22%2c%22Oid%22%3a%225f0546b2-1be1-4146-b49a-7c8e842d7d67%22%7d